Hvordan det hele startede

Hvor kom ideen fra til en klub for tegnsprogs MC’ister?

I vinteren/foråret 2007 “mødte” Jørgen Graabæk og Ole Rønne-Christensen hinanden på Honda VFRs hjemmeside. Her var Ole lige blevet ny medlem, og Jørgen bød Ole velkommen.

Kort efter kom ideen om at samle døve MC’ister.

 

 

Juni 2007

Ole og Jørgen kontaktede Fredericia Tegnsprogsforening og de ville gerne lægge lokaler tilrådighed, for det første “Tegnsprogstræf”.Formålet med dette træf, var for at få en pejling af, om der var behov og grundlag for en sådan klub.

Over 20 personer deltog, og ca. 15 MC’er var mødt frem (se billeder herfra under Træf 2007).

Man var enige om, at man gerne ville have en klub, og dermed var grundlaget for klubben lagt.
Det har i 2007 ført til lidt sporadiske arrangementer, og her i 2008 er der ved at komme flere fælles ture på kalenderen.
Man blev også enig om ikke at have en egentlg klub med kontingter og bestyrelse osv., men at der i stedet blev baseret på frivillige der arrangerer ture osv.

Medlem?

Man skal ikke være medlem af klubben. Har du interesse i MC er man velkommen.

Hvis du gerne vil deltage i nogle af vores arragementer, og ikke har nogen MC, kontakter du os bare.  Det kan være der er nogen der har et bagsæde ledigt. Vi skal også respektere at der er nogen der ikke er trygge ved at have en på bag-sædet, og derfor kører alene på deres MC’er.

 

Kom bare.

Vi håber at vi møder dig til en af vores ture eller arrangementer.

Fælles sprog:

Der er et krav der skal være opfyldt for at kunne deltage. Du skal kunne tegnsprog for at kunne indgå i klubbens sociale liv.

Klubben har fokus på, at planlægge og gennemføre ture for døve og hørehæmmede tegnsprogstalende, hvor den sociale kontakt er i højsædet.

Fælles ledelse

Alle initiativer, ideer og arrangementer opstår hos det enkelte medlem, der hefter publicerer ideen her på hjemmesiden. Nogle ideer gennemføres, andres aflyses og andre igen udsættes.

Af praktiske årsager er der udpeget to personer som udgør en form for talsmand/koordinatorer for SignRiders.

Vil du være med til klubbens aktiviteter, kan du enten kontakte nogle af dem som i forvejen er med i klubben, eller du kan kontakte os pr. mail:

Jylland: Jørgen Gråbæk jbgcag@hafnet.dk

Sjælland: Ole Rønne-Christensen : rc@viscom.nu

Det er samtidig de to personer der er web-master på hjemmesiden og facebookgruppen.

Vedtægter 2007§1 Navn
 Klubbens navn er SignRiders.

§2 Formål
 1: At fremme interessen for det at køre på motorcykel.
 2: At gavne motorcyklismens sag udadtil for tegnsprogstalende
 3: At gennemføre ture, aktiviteter og mødevirksomhed for derved at styrke det sociale sammenhold i klubben
 4: At gennem sit virke være med til at højne trafiksikkerheden for motorcyklister
 5: En landsdækkende, fredelig motorcykelklub for tegnsprogstalende MC’ister.

§3 Medlemskab
 Alle kan blive optaget som aktivt medlem, hvis de er i besiddelse af gyldigt kørekort og en motorcykel, der er lovligt indregistreret. Medlemmer, der afhænder deres motorcykel p.gr.a helbredsmæssige årsager eller lign. kan stadig bibeholde deres medlemskab af klubben.

§4 Årsmøde
 Årsmødet er klubbens øverste myndighed.
 Årsmødet afholdes hvert efterår i oktober/november måned. Der indkaldes til årsmøde på hjemmesiden, samt på klubbens lukkede facebookgruppe.
 Dagsordenen for årsmødet skal indeholde mindst:
 1. Valg af dirigent
 2. Klubbens beretning
 3. Klubbens fremtid, kommende aktiviteter og ture
 4. Valg af kontaktpersoner
 5. Eventuelt

§5 Daglig ledelse
 Alle initiativer, ideer og arrangementer opstår hos det enkelte medlem, der herefter publicerer ideen på hjemmesiden og/eller facebookgruppen.
 Af praktiske årsager udpeges to personer som udgør en talsmand/koordinatorer for klubben. En for Jylland og en for Sjælland/Fyn. Det er samtidig de to personer der er web-master på denne hjemmeside.

§6 Kontingent
 Klubben er kontingentfri. Alle arrangementer, ture, foredrag og sociale sammenkomster gennemføres som egenbetaling.

§7 Vedtægter
 Disse vedtægter kan kun ophæves, hvis 2/3 af medlemmerne vedtager dette.
 Disse vedtægter vedtaget på det stiftende træf søndag d. 3. juni 2007.